Przewóz towarów niebezpiecznych

Wysyłka substancji niebezpiecznych wiąże się z dodatkowym ryzykiem podczas transportu i wymaga fachowej obsługi, a także przejrzystej dokumentacji. Nasz specjalnie przeszkolony personel przejmie od Państwa również zlecenia dotyczące szybkiej i bezproblemowej wysyłki towarów wysokiego ryzyka.

Przewóz towarów niebezpiecznych musi spełniać szereg wymagań wynikających z uregulowań prawnych. Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów obejmują substancje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Przepisy prawne (m.in. międzynarodowa umowa ADR) przyporządkowują określonym grupom towarów niebezpiecznych opakowania, metodę transportu, oznakowanie czy procedury dotyczące właściwego obchodzenia się z załadunkiem. W Export Pack Polska oferujemy wsparcie doświadczonego zespołu, który kompleksowo zajmie się przygotowaniem do transportu tego rodzaju załadunków.