Obróbka drewna / IPPC

Obróbka drewna / IPPC

Produkcja

Własna komora susząca umożliwia nam obróbkę drewna opakowaniowego i drewna do sztauowania zgodnie z normą ISPM-15 (IPPC) we własnym zakresie i tym samym możemy elastycznie reagować na Państwa potrzeby.

Na czym polega norma ISPM-15 (IPPC)?
Standard ISPM-15 nazywany bywa także fumigacją i jest to norma opisująca metody obrabiania produktów drewnianych zapewniające usuwanie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów. Norma ISPM-15 wskazuje dokładnie, które produkty drewniane muszą zostać poddane obróbce, jakie są metody tej obróbki oraz w jaki sposób należy znakować produkty jej poddane. Jest to standard obowiązujący dla większości opakowań w transporcie międzynarodowym.


Drewno opakowaniowe oraz drewno sztauerskie musi spełniać wymagania standardu ISPM-15, aby można było wwozić je na teren Unii Europejskiej. Opakowanie niespełniające wymagań normy mogą zostać zwrócone do kraju nadawcy razem z towarem. W Export Pack dysponujemy własną suszarnią, w której wykonujemy obróbkę termiczną drewna wg normy ISPM-15. Dzięki temu nasi klienci nie muszą martwić się o właściwe opakowania transportowe dla towarów wysyłanych poza granice UE. Jako producent opakowań transportowych działamy kompleksowo.