Bezpieczny transport lotniczy. Jako zarejestrowany agent bezpiecznie dostarczymy Państwa towar do celu.

Bezpieczny transport lotniczyOd zamachu terrorystycznego 11 września 2001 roku przepisy dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie ulegają ciągłemu zaostrzaniu. Dotyczy to nie tylko lotów pasażerskich, ale również przesyłek towarowych.

Dlatego też już od 2002 roku w Europie obowiązują specjalne przepisy dla wszystkich podmiotów w jakikolwiek sposób uczestniczących w łańcuchu dostaw drogą lotniczą.
Z tego powodu powstało „oświadczenie bezpieczeństwa”: Wszystkie zainteresowane strony potwierdzają swoim podpisem przestrzeganie przepisów wydanych przez federalny urząd lotnictwa cywilnego.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (WE) nr 300/2008. Zawiera ono nowe reguły dotyczące realizacji przez firmy transportów lotniczych. Ponadto na nowo zdefiniowano w nim pojęcia „znanego nadawcy” i „zarejestrowanego agenta”.

 

Dotychczasowe oświadczenia bezpieczeństwa dla znanych nadawców utraciły swoją ważność 25 marca 2013 r.

Ogólnie obowiązuje zasada, że towary przeznaczone do transportu lotniczego mogą zostać załadowane do samolotu jedynie po osiągnięciu statusu „bezpieczne” (SPX – Secured for Passenger Aircraft lub SCO – Secured for Cargo aircrafts Only). Dlatego też kto w przyszłości zamierza wysyłać towary transportem lotniczym, ma dwie możliwości zdobycia statusu bezpieczeństwa.

 

„Bezpieczna” wysyłka lotnicza we własnym zakresie

„Bezpieczna” wysyłka lotnicza we własnym zakresie jest jednak możliwa jedynie po uzyskaniu urzędowego statusu znanego nadawcy przydzielanego przez federalny urząd lotnictwa cywilnego. Nadawca przejmuje wtedy odpowiedzialność za ochronę identyfikowalnej przesyłki lotniczej w swojej siedzibie lub na terenie swojego zakładu przed dostępem nieupoważnionych osób i manipulacjami. W tym celu konieczna może być przebudowa lub restrukturyzacja firmy. Wszystkie związane z przesyłką lotniczą procesy i środki muszą zostać zarejestrowane w programie bezpieczeństwa przesyłki lotniczej. Dodatkowo odpowiedzialny personel musi przechodzić regularne szkolenia w tym zakresie. Federalny urząd lotnictwa cywilnego przeprowadza regularne, niezapowiedziane kontrole, aby zapewnić przestrzeganie wytycznych programu bezpieczeństwa przesyłek lotniczych.

Jeżeli wytyczne są spełnione, kolejna kontrola bezpieczeństwa zidentyfikowanej wysyłki od znanego nadawcy nie jest konieczna. Jednakże zachowuje ona swój status „bezpieczeństwa” jedynie, jeżeli wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w łańcuchu dostawy również posiadają certyfikat „bezpieczeństwa”. Przykładowo firma spedycyjna musi w tym celu posiadać status „zarejestrowanego agenta”.

Reglementierter Beauftragter

 

Zlecenie „bezpiecznej” wysyłki lotniczej firmie Exportverpackung Sehnde GmbH

Firma Exportverpackung Sehnde GmbH posiada status „zarejestrowanego agenta”, aby móc poprowadzić Państwa przez obowiązkowe kontrole bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami z przewoźnikami lotniczymi. Ważne są przy tym konkretne cechy danej przesyłki lotniczej (np. gęstość i masa). Firma Exportverpackung Sehnde GmbH jako „zarejestrowany agent” jest w stanie pomóc Państwu uzyskać „bezpieczny” status dla Państwa dóbr transportowych.

Reglementierter Beauftragter Verpackung

Państwa korzyści we współpracy z firmą Exportverpackung Sehnde GmbH

Współpraca z naszą firmą przyniesie Państwu szereg decydujących korzyści:

  • oszczędzą Państwo czas i koszty związane z certyfikacją jako „znany nadawca”.
  • Dostawa dóbr i towarów w stanie „niezabezpieczonym” również pozwala na oszczędności, ponieważ do transportu do firmy Exportverpackung Sehnde GmbH nie trzeba angażować żadnego „zarejestrowanego agenta”.
  • Państwa towary i dobra uzyskują „bezpieczny” status dzięki podjęciu przepisowych środków bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczone towary i dobra przechowywane są w zamkniętej strefie bezpieczeństwa do momentu ich zapakowania.
  • Przed zapakowaniem towaru mogą Państwo w każdej chwili skontrolować go i uzupełnić, a w niektórych przypadkach nawet zmodyfikować pod nadzorem naszego wykwalifikowanego personelu.
  • Następnie towar jest pakowany wyłącznie przez specjalnie wykwalifikowany personel.
  • Ponieważ zapakowany, przeznaczony do dalszego transportu towar przechowywany jest w zamkniętej, bezpiecznej strefie magazynowej, nie jest konieczne zbyt wczesne podejmowanie decyzji o wyborze lotniska wysyłki.
  • Jeżeli towar zostanie zabezpieczony odpowiednio wcześnie, na lotnisku nie jest konieczne ponowne otwieranie opakowań. W ten sposób zapobiega się wydatkom na dodatkowe, odpłatne kontrole bezpieczeństwa oraz ewentualne rozpakowanie i ponowne zapakowanie towaru. Dodatkowo przy otwarciu uprzednio zapakowanych towarów eksportowych na lotnisku wygasa każda gwarancja udzielana na opakowanie i tym samym związana z nią ochrona antykorozyjna. Często nie jest możliwe odpowiednie ponowne zapakowanie towaru.

Bekannter Versender

Chętnie skorzystaliby Państwo z osobistej rozmowy doradczej?

Nasi kompetentni kierownicy projektowi chętnie umówią się z Państwem na niewiążące spotkanie, na którym odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą wsparcia przy planowaniu eksportu towarów.

Kontakt

„Bezpieczny transport lotniczy” – nasza broszura informacyjna

Chętnie prześlemy Państwu naszą broszurę informacyjną do wglądu w formie papierowej. Mają Państwo również możliwość przejrzenia jej online jako dokumentu PDF. (niemiecki)

Zobacz PDF

Tutaj znajdą Państwo dodatkowe informacje na temat „Bezpiecznego transportu lotniczego”.